Lista publikacji

Objaśnienia do tabeli

Publikacje z poprzednich lat

Publikacje w roku 2021

liczba prac: 13

ID Data publ. Autorzy — Źródło — Tytuł
2021.06 (online 2021.06.24)
Weiss W.W., Zwintz K., Kuschnig R., Handler G., Moffat A.F.J., Baade D., Bowman D.M., Granzer T., Kallinger T., Koudelka O.F., Lovekin C.C., Neiner C., Pablo H., Pigulski A., Popowicz A., Ramiaramanantsoa T., Rucinski S.M., Strassmeier K.G., Wade G.A.
Universe 7, 199, 1-32 [DOI] [arXiv]
Space photometry with BRITE-Constellation
2021.07 (online 2021.06.08)
Miszuda A., Szewczuk W., Daszyńska-Daszkiewicz J.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 505, 3206–3218 [DOI] [arXiv]
The eclipsing binary systems with δ Scuti component. I. KIC 10661783
2021.07 (online 2021.05.11)
Daszyńska-Daszkiewicz J., Pamyatnykh A.A., Walczak P., Handler G., Pigulski A., Szewczuk W.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 505, 80-102 [DOI] [arXiv]
Mode identification and seismic study of δ Scuti, the prototype of a class of pulsating stars
2021.07 (online 2021.04.21)
Bowman D.M., Hermans J., Daszyńska-Daszkiewicz J., Holdsworth D.L., Tkachenko A., Murphy S.J., Smalley B., Kurtz D.W.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 504, 4039-4053 [DOI] [arXiv]
KIC 5950759: a high-amplitude δ Sct star with amplitude and frequency modulation near the terminal age main sequence
2021.04
Tomczak M.
Annales Astronomiae Novae 2, 207-220 (materiały z konferencji: Eugeniusz Rybka – w drodze do gwiazd, 18 - 19 czerwca 2018, Kraków, eds. B.Wszołek, A.Kuźmicz) [strona OA UJ]
Działalność profesora Rybki we Wrocławiu (1945 – 1957)
2021.06 (online 2021.03.11)
Szewczuk W., Walczak P., Daszyńska-Daszkiewicz J.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 503, 5894-5928 [DOI] [arXiv]
Variability of newly identified B-type stars observed by Kepler
2021.06 (online 2021.03.24) Jerzykiewicz M., Pigulski A., Michalska G., Moździerski D., Ratajczak M., Handler G., Moffat A.F.J., Pablo H., Popowicz A., Wade G.A., Zwintz K.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 503, 5554-5568 [DOI] [arXiv]
BRITE observations of ν Centauri and γ Lupi, the first non-eclipsing members of the new class of nascent binaries
2021.03 (online 2021.02.24)
Plachy E., Pál A., Bódi A., Szabó P., Molnár L., Szabados L., Benkő J.M., Anderson R.I., Bellinger E.P., Bhardwaj A., Ebadi M., Gazeas K., Hambsch F.-J., Hasanzadeh A., Jurkovic M.I., Kalaee M.J., Kervella P., Kolenberg K., Mikołajczyk P., Nardetto N., Nemec J.M., Netzel H., Ngeow C.-C., Ozuyar D., Pascual-Granado J., Pilecki B., Ripepi V., Skarka M., Smolec R., Sódor Á., Szabó R., Christensen-Dalsgaard J., Jenkins J.M., Kjeldsen H., Ricker G.R., Vanderspek R.
The Astrophysical Journal Supplement Series 253, 11, 1-24 [DOI] [arXiv]
TESS observations of Cepheid stars: first light results
2021.04 (online 2021.02.09)
Woodcock K., Wade G.A., Kochukhov O., Sikora J., Pigulski A.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 502, 5200-5209 [DOI] [arXiv]
τ9 Eri: a bright pulsating magnetic Bp star in a 5.95-d double-lined spectroscopic binary
2021.03 (online 2021.02.26)
Kołaczek-Szymański P., Pigulski A., Michalska G., Moździerski D., Różański T.
Astronomy & Astrophysics 647, A12, 1-22 [DOI] [arXiv]
Massive heartbeat stars from TESS. I. TESS sectors 1-16
2021.01
Maryeva O., Bicz K., Xia C., Baratella M., Čechvala P., Vida K.
Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso 51, 78-97 [DOI] [arXiv]
Flare stars in nearby Galactic open clusters based on TESS data
2021.02 (online 2021.02.02)
Mein P., Malherbe J.-M., Sayède F., Rudawy P., Phillips K.J.H., Keenan F.P.
Solar Physics 296, 30, 1-23 [DOI] [arXiv]
Four decades of advances from MSDP to S4I and SLED imaging spectrometers
2021.02 (online 2020.11.10)
Ratajczak M., Pawłaszek R.K., Hełminiak K.G., Konacki M., Sybilski P., Kozłowski S.K., Litwicki M., Smith A.M.S., Mikołajczyk P., Anderson D.R., Hellier C.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 500, 4972-4988 [DOI] [arXiv]
Orbital and physical parameters of eclipsing binaries from the ASAS catalogue. XI. CHIRON investigation of long-period binariesPublikacje z poprzednich lat:

(w nawiasie liczba publikacji)

2011
(47)
2012
(46)
2013
(57)
2014
(40)
2015
(44)
2016
(44)
2017
(50)
2018
(52)
2019
(40)
2020
(58)
2001
(24)
2002
(43)
2003
(23)
2004
(32)
2005
(40)
2006
(36)
2007
(54)
2008
(46)
2009
(42)
2010
(53)
1991
(10)
1992
(12
)
1993
(13)
1994
(25)
1995
(17)
1996
(19)
1997
(13)
1998
(31)
1999
(37)
2000
(22)
1981
(9)
1982
(19)
1983
(11)
1984
(28)
1985
(6)
1986
(40)
1987
(23)
1988
(24)
1989
(22)
1990
(22)
1971
(14)
1972
(9)
1973
(11)
1974
(13)
1975
(8)
1976
(6)
1977
(9)
1978
(6)
1979
(11)
1980
(19
)
1961
(18)
1962
(15)
1963
(14)
1964
(26)
1965
(20)
1966
(38)
1967
(17)
1968
(21)
1969
(37)
1970
(19)
1951
(12)
1952
(16)
1953
(32
)
1954
(9)
1955
(18)
1956
(32)
1957
(30)
1958
(23)
1959
(27)
1960
(23)
          1946
(10)
1947
(1)
1948
(24)
1949
(7)
1950
(13)

 

Objaśnienia

Strona ta zawiera listę prac osób, które w chwili publikacji były pracownikami (także emerytowanymi), doktorantami bądź studentami Instytutu Astronomicznego U.Wr. Osoby te na liście autorów wyróżnione są kolorem niebieskim. W zależności od rodzaju pracy, jej tytuł został wyróżniony następującym kolorem:

  • czerwonym — prace w recenzowanych czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym (obecnie z tzw. listy filadelfijskiej),
  • pomarańczowym — prace konferencyjne opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej,
  • zielonym — pozostałe prace konferencyjne,
  • brązowym — inne recenzowane prace naukowe,
  • fioletowym — publikacje popularnonaukowe, sprawozdania, raporty, także prace przeglądowe w języku polskim,
  • różowym — książki, monografie i podręczniki w języku polskim,
  • jasnoniebieskim — publikacje elektroniczne.

Obrazki przy każdej z prac (ID) oznaczają zakład, którego pracownikiem jest autor z IA UWr:

  • — publikacje ZAiAK,
  • — publikacje ZHiFK.

Lista publikacji jest chronologiczna (najnowsze prace na górze), a z poprzednich lat — alfabetyczna.