Pracownicy

Pracownicy

Imię i nazwisko E-mail
@astro.uni.wroc.pl
Telefon
71 33780..
Strona
osobista

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

nazwa

   
 mgr Kamil BICZ bicz  78  
dr Urszula BĄK-STĘŚLICKA bak 93  
dr hab. Arkadiusz BERLICKI, prof. UWr (przeniesiony do Inkubatora Doskonałośc, Kierownik ZHiFK)
berlicki 77 AB
prof. dr hab. Jadwiga DASZYŃSKA-DASZKIEWICZ daszynska 75  
dr hab. Robert FALEWICZ, prof. UWr (Dyrektor IA) falewicz 66 RF
dr Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI kolaczek 91  
dr Sylwester KOŁOMAŃSKI kolomanski 69 SK
dr hab. Grzegorz KOPACKI (Z-ca Dyrektora IA ds. dydaktycznych) kopacki 71 GK
dr Gabriela MICHALSKA michalska 97 GM
mgr Przemysław MIKOŁAJCZYK mikolajczyk 91  
dr hab. Joanna MOLENDA-ŻAKOWICZ molenda 76 JMZ
dr Dawid MOŹDZIERSKI mozdzierski 92  
dr Tomasz MROZEK mrozek 94 TM
dr Ewa NIEMCZURA eniem 80 EN
mgr Małgorzata PIETRAS pietras  78  
prof. dr hab. Andrzej PIGULSKI (kierownik ZAiAK) pigulski 65  
dr Krzysztof RADZISZEWSKI radziszewski 72 KR
prof. dr hab. Paweł RUDAWY (Z-ca Dyrektora IA ds. ogólnych) rudawy 70 PR
dr Wojciech SZEWCZUK szewczuk 73 WS
prof. dr hab. Michał TOMCZAK (Dziekan WFiA)
tomczak 68  
dr Przemysław WALCZAK walczak 73 PW
Emerytowani pracownicy naukowo-dydaktyczni:      
prof. dr hab. Henryk CUGIER cugier 74  
dr Irena GARCZYŃSKA igarcz 67  
prof. dr hab. Jerzy JAKIMIEC jjakim 69  
dr hab. Maria JAKIMIEC mjakim    
prof. dr hab. Mikołaj JERZYKIEWICZ mjerz 77  
prof. dr hab. Bogdan ROMPOLT rompolt 72  
Pozostali pracownicy:      
Marek BAJA (Białków)      
mgr Barbara CADER-SROKA cader 67  
Maksymilian KOWALSKI      
mgr Agnieszka KOZŁOWSKA kozlowska 61  
inż. Adam MARKIEWICZ (Warsztat) markiewicz 79  
dr Paweł PREŚ pres 64 PP
Wojciech ZASADZIŃSKI (Warsztat) zyglowicz 60  
mgr Barbara ZYGŁOWICZ (Sekretariat) zyglowicz 60  
Pozostali emerytowani pracownicy:      
dr inż. Adam BUCZYŁKO buczylko    
Joanna KWIATKOWSKA kwiatkowska    
Stanisław LEŚNIAK      
Hanna MIŁUCH (Białków)      
Teresa TOMKOWID tomkowid    
Ewa WÓJTOWICZ wojtowicz    
Stanisław WŁADYCZUK      
Byli pracownicy:      
dr Arun KUMAR AWASTHI awasthi   AKA
dr Ryszarda GETKO getko    
dr Milena RATAJCZAK milena   MR

Zakład:

- Zakład Astrofizyki i Astronomii Klasycznej (ZAiAK),
- Zakład Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej (ZHiFK).