Doktoranci

 

Imię i nazwisko E-mail
@astro.uni.wroc.pl

Telefon
71 33780..

Opiekun, Promotor,
Promotor pomocniczy

Strona
osobista
Studium doktoranckie astronomii
III rok:
mgr Przemysław MIKOŁAJCZYK
mikolajczyk 096  A. Pigulski PM
mgr Amadeusz MISZUDA miszuda 091  J. Daszyńska-Daszkiewicz AM
II rok:
 mgr Krzysztof KOTYSZ kotysz  091 A. Pigulski   
 mgr Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI kolaczek  091  A. Pigulski  
Szkoła doktorska
I rok:
 mgr Mirosława ARAMOWICZ aramowicz 096  A. Bartkiewicz (CA, UMK Toruń)   
 mgr Małgorzata PIETRAS pietras 064  R. Falewicz   
 mgr Tomasz RÓŻAŃSKI rozanski   H. Cugier, E. Niemczura   
 mgr Joanna WIĘCKOWSKA wieckowska  095 A. Pigulski   

Obszar zainteresowań:
- Astrofizyka,
- Heliofizyka.