Doktoranci

 

Imię i nazwisko E-mail
@astro.uni.wroc.pl

Telefon
71 33780..

Opiekun, Promotor,
Promotor pomocniczy

Strona
osobista
Przedłużenie:        
mgr Przemysław BRUŚ brus 95

A. Pigulski, Z. Kołaczkowski

PB
mgr Ewa CHMIELEWSKA chmielewska 96 M. Tomczak  
mgr Michalina GRUBECKA grubecka 96 A. Berlicki  
mgr Magdalena GRYCIUK gryciuk   M. Siarkowski (ZFS CBK PAN, Wrocław)
T. Mrozek
 
mgr Katarzyna MIKUŁA mikula 95 A. Berlicki  
mgr Jakub OSTROWSKI ostrowski 91 J. Daszyńska-Daszkiewicz  
mgr Żaneta SZAFORZ szaforz 96 M. Tomczak  
mgr Ewa ZAHAJKIEWICZ zahajkiewicz 96 A. Pigulski
Z. Kołaczkowski
 
IV rok:        
III rok:        
II rok:        
I rok:        
mgr Przemysław MIKOŁAJCZYK
mikolajczyk   A.Pigulski PM
mgr Amadeusz MISZUDA miszuda   J. Daszyńska-Daszkiewicz AM

Obszar zainteresowań:
- Astrofizyka,
- Heliofizyka.