Badania naukowe

Badania naukowe

Badania naukowe to — obok dydaktyki — najważniejsza część naszej działalności. W IA UWr. działalność naukową prowadzą dwa zakłady: Zakład Astrofizyki i Astronomii Klasycznej (ZAiAK) oraz Zakład Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej (ZHiFK), każdy zatrudniający 8-10 osób na etatach naukowo-dydaktycznych.  Obiektem badań naukowców z ZHiFK jest oczywiście Słońce, a w szczególności aktywne zjawiska zachodzące w jego fotosferze, chromosferze i koronie.  Wrocławscy astrofizycy zajmują się zaś głównie gwiazdami zmiennymi, które badają metodami tzw. asterosejsmologii. Ta rozwijająca się coraz burzliwiej technika pozwalająca "zajrzeć" do wnętrz gwiazdowych może wkrótce pomóc poznać dużo lepiej fizykę ewolucji niektórych gwiazd, zwłaszcza masywnych.  IA UWr stanowi jeden z węzłów helio- i asterosejsmologicznej sieci naukowej HELAS, która niedługo zakończy swoją 5-letnią działalność.

Wynikiem pracy naukowej są publikacje; listę naszych publikacji prezentujemy w tej zakładce.  Zanim wyniki ukażą się na piśmie są często dyskutowane podczas naszych seminariów: dwa tematyczne seminaria oraz Journal Club stanowią forum wymiany myśli, ciekawych odkryć, zarówno naszych własnych, współpracowników z zagranicy jak i zaproszonych gości.