Seminarium ZAiAK

Seminarium astrofizyczne odbywa się obecnie w poniedziałki o godz. 11:00. Oto plan seminariów:

ROK AKADEMICKI 2022/23:

 • 19.06.2023 — Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI i Piotr ŁOJKO: Dlaczego najgłośniejszy z „heartbeatów” jest taki głośny?
 • 12.06.2023 (13:00) — obrona pracy doktorskiej mgra Przemysława BRUSIA (Badanie gorących obiektów w kierunku zgrubienia centralnego Galaktyki z wykorzystaniem fotometrii wielobarwnej)
 • 05.06.2023 (13:00) — Gracjan MACIEJEWSKI (Instytut Astronomii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń): Oddziaływania pływowe i poszukiwanie dodatkowych planet w układach z gorącymi jowiszami
 • 22.05.2023 — Ewa NIEMCZURA: Gwiazda chemicznie osobliwa CPD -62° 2717
 • 08.05.2023 — Grzegorz KOPACKI: Zmiany okresów gwiazd typu RR Lyrae z gromady M13
 • 03.04.2023 — Joanna MOLENDA-ŻAKOWICZ: Badanie budowy i ewolucji Galaktyki, gwiazd i egzoplanet na podstawie obserwacji instrumentem LAMOST
 • 27.03.2023 (13:00) — obrona pracy doktorskiej mgra Amadeusza MISZUDY (Ewolucja i pulsacje gwiazd typu β Cephei i δ Scuti w zaćmieniowych układach podwójnych)
 • 20.03.2023 (13:00) — obrona pracy doktorskiej mgra Piotra KOŁACZKA-SZYMAŃSKIEGO (Ekscentryczne zmienne elipsoidalne oraz ich oscylacje wzbudzane pływowo)
 • 13.03.2023 — Gabriela MICHALSKAGromada otwarta Westerlund 2
 • 06.03.2023 — Przemysław WALCZAK: Asterosejsmiczna analiza Wolno Pulsującej Gwiazdy a Cen
 • 06.02.2023 — Tomasz RÓŻAŃSKI: Neuronowe emulatory widma gwiazdowego
 • 23.01.2023 — Jadwiga DASZYŃSKA-DASZKIEWICZ: Modele sejsmiczne gwiazd δ Scuti pulsujących w dwóch modach radialnych
 • 16.01.2023 — Dawid MOŹDZIERSKI: Masy kandydatek na gwiazdy typu β Cephei w gromadzie Westerlund 1
 • 09.01.2023 — Michał DRAHUS (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków): Międzygwiezdni włóczędzy 1I/'Oumuamua i 2I/Borisov
 • 12.12.2022 — Wojciech SZEWCZUK: Równoodstępności w okresach — nowa nadzieja 
 • 14.11.2022 — Andrzej PIGULSKI: Z życia BLAP-ów — część II 
 • 17.10.2022 — Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI i Tomasz RÓŻAŃSKI: Teoretyczne modelowanie oscylacji wzbudzanych pływowo w masywnych ekscentrycznych zmiennych elipsoidalnych
 • 10.10.2022 — Natalia POSIŁEK: Analiza spektroskopowa gwiazd chemicznie osobliwych typu Am obserwowanych przez satelitę TESS
 • 03.10.2022 — zebranie ZAiAK