Seminarium ZAiAK

Seminarium astrofizyczne odbywa się obecnie w poniedziałki o godz. 10:30. Oto plan seminariów:

ROK AKADEMICKI 2018/19:

 • 03.06.2019 — Przemysław MIKOŁAJCZYK: Gwiazdy β Cephei w obserwacjach satelity TESS
 • 13.05.2019 — Amadeusz MISZUDAGwiazda β Cephei w układzie zaćmieniowym, V381 Car — identyfikacja modów oraz modelowanie sejsmiczne
 • 06.05.2019 — Jadwiga DASZYŃSKA-DASZKIEWICZ: Widma oscylacji z danych TESS — kilka przykładów
 • 08.04.2019 — projekcja filmu o historii astronomii wrocławskiej z cyklu "Astronomia niepodległa"
 • 18.03.2019 — Mirosława ARAMOWICZMasery
 • 11.03.2019 — Andrzej PIGULSKIO dwóch ciekawych grupach gwiazd podwójnych
 • 04.03.2019 — Krzysztof KOTYSZ: Misja TESS — następca Keplera. Możliwości i dostęp do danych
 • 14.01.2019 — Grzegorz KOPACKI: Zmiany ewolucyjne w gwiazdach typu BL Her: porównanie teorii z obserwacjami
 • 07.01.2019 — Joanna MOLENDA-ŻAKOWICZProjekt LAMOST-Kepler DR2
 • 10.12.2018 — Przemysław WALCZAKAsterosejsmiczne ograniczenia na nieprzezroczystości
 • 03.12.2018 — Gabriela MICHALSKAGromada otwarta NGC 6871
 • 26.11.2018 — Emily KOSMACZEWSKI  (Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków): Infrared diagnostics of the interstellar matter
 • 05.11.2018 — Ewa NIEMCZURAiSpec — narzędzie do analizy spektroskopowej gwiazd typów widmowych BAFGK
 • 22.10.2018 — Wojciech SZEWCZUK: Modelowanie sejsmiczne KIC 11971405
 • 15.10.2018 — Henryk CUGIER: O nowych modelach atmosfer gwiazd typu B
 • 08.10.2018 — zebranie ZAiAK