Seminarium ZHiFK

Seminarium heliofizyczne odbywa się obecnie w poniedziałki o godz. 12:00. Oto plan seminariów:

ROK AKADEMICKI 2018/19:

 • 10.06.2019 — Michalina LITWICKADrobnoskalowe zjawiska obserwowane w dolnej atmosferze Słońca w promieniowaniu UV
 • 03.06.2019 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Wyniki analizy widm Słońca uzyskanych za pomocą spektrofotometru SphinX w okresach, kiedy Słońce było wyjątkowo "nieaktywne"
 • 13.05.2019 — Paweł RUDAWY: Istotność czynników heliofizycznych wpływających na klimat Ziemi w raportach IPCC
 • 06.05.2019 — Katarzyna MIKUŁA: Geometria chłodnych pętli rozbłyskowych - c.d.
 • 15.04.2019 — Robert FALEWICZ: Głębokość wnikania elektronów nietermicznych w rozbłyskach słonecznych — c.d.
 • 08.04.2019 — Urszula BĄK-STĘŚLICKATemperatura wnęk koronalnych
 • 01.04.2019 — Żaneta SZAFORZQuasi-okresowe pulsacje rozbłysków słonecznych: badania zjawisk o długich okresach i w rozbłyskach zabrzegowych
 • 18.03.2019 — Piotr PODGÓRSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Metody usuwania tła w danych SphinX w okresie niskiej aktywności Słońca
 • 04.03.2019 — Sylwester KOŁOMAŃSKIObszar ponadarkadowy w rozbłyskach i chlupoczące pętle
 • 21.01.2019 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Korelacja RESIK – RHESSI (i inne zaległe remanenty)
 • 14.01.2019 — Marek STĘŚLICKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Gwiezdne CME
 • 07.01.2019 — Magdalena GRYCIUK (ZFS CBK PAN, Wrocław)Impulsywność rozbłysków słonecznych
 • 10.12.2018 — Paweł PREŚ: Nieciągłość diagramu H-R w obszarze czerwonych karłów
 • 03.12.2018 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Obserwacje Słońca u progu minimum aktywności magnetycznej
 • 26.11.2018 — Michał TOMCZAK: Obserwacje zórz polarnych na terenie Polski w latach 2011-2018
 • 05.11.2018 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): The Focusing Optics X-ray Solar Imager (FOXSI)
 • 22.10.2018 — Anna KĘPA (ZFS CBK PAN, Wrocław): Rozkłady różniczkowej miary emisji otrzymane w oparciu o widma zmierzone spektrometrem RESIK
 • 15.10.2018 — Tomasz MROZEK: Katalog zatrzymanych erupcji
 • 08.10.2018 — Arkadiusz BERLICKIDrobnoskalowe pojaśnienia w atmosferze słonecznej obserwowane w zakresie ultrafioletowym