Seminarium ZHiFK

Seminarium heliofizyczne odbywa się obecnie w poniedziałki o godz. 12:00. Oto plan seminariów:

ROK AKADEMICKI 2019/20:

 • 08.06.2020 — Katarzyna MIKUŁA: Modelowanie struktury i kinematyki chłodnych pętli rozbłyskowych na podstawie obserwacji IRIS
 • 01.06.2020 — Michalina LITWICKAOdkrycia RHESSI – wyzwanie dla STIXa
 • 18.05.2020 — Urszula BĄK-STĘŚLICKAWnęki koronalne
 • 09.03.2020 — Barbara SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Analiza widm BCS-SMM — co nowego?
 • 02.03.2020 — Arkadiusz BERLICKIEmisja rozbłysków i pól pochodni obserwowana w kontinuum optycznym i ultrafioletowym
 • 03.02.2020 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Rozbłyski gwiazdowe obserwowane przez satelitę TESS
 • 20.01.2020 — Marek STĘŚLICKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Gorące i chłodne składniki wyrzutów koronalnych
 • 13.01.2020 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Rola nietermicznych cząstek w rozbłyskach słonecznych
 • 09.12.2019 — Paweł PREŚ: Jak silne mogą być gwiazdowe CME?
 • 02.12.2019 — Anna KĘPA (ZFS CBK PAN, Wrocław): Zastosowanie metody ewolucji różnicowej do analizy widm rentgenowskich
 • 18.11.2019 — Michał TOMCZAK: CME z 23 lipca 2012 r. — "Carrington", który przeszedł bokiem
 • 04.11.2019 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Detektory GEM
 • 28.10.2019 — Małgorzata PIETRASAnaliza zmienności emisji rozbłysków słonecznych na podstawie obserwacji w linii widmowej Hα wodoru oraz w zakresie promieniowania rentgenowskiego
 • 07.10.2019 — Tomasz MROZEK: Katalog zatrzymanych erupcji — aktualizacja