Seminarium ZHiFK

Seminarium heliofizyczne odbywa się obecnie w poniedziałki o godz. 12:00. Oto plan seminariów:

ROK AKADEMICKI 2020/21:

  • 18.01.2021 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Nowy system redukcji danych SMM BCS – kanał #1: widma rentgenowskie okolicy jonu helopodobnego Ca XIX (cz. 2)
  • 11.01.2021 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Nowy system redukcji danych SMM BCS – kanał #1: widma rentgenowskie okolicy jonu helopodobnego Ca XIX (cz. 1)
  • 14.12.2020 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): The CubeSat Imaging X-ray Solar Spectrometer
  • 16.11.2020 — Małgorzata PIETRAS: Pierwsze wyniki analizy rozbłysków gwiazdowych obserwowanych przez satelitę TESS
  • 09.11.2020 — Paweł RUDAWY: Potencjał diagnostyczny i realizacja programu obserwacji radiowych Słońca w pasmach 10.7 cm i 30 cm w OA w Białkowie
  • 19.10.2020 — Sylwester KOŁOMAŃSKIObszar ponadarkadowy w rozbłyskach
  • 12.10.2020 — Kamil BICZ: Ewolucja energii oraz topologii pola magnetycznego w obszarze aktywnym NOAA 10486 w dniach 23.10-03.11.2003 r. na podstawie obserwacji satelitarnych oraz naziemnych (MSDP)