Seminarium ZHiFK

Seminarium heliofizyczne

Seminarium heliofizyczne odbywa się obecnie w poniedziałki o godz. 12:00. Oto plan seminariów:

ROK AKADEMICKI 2017/18:

 • 11.06.2018 — Michalina LITWICKAPrzegląd zwartych pojaśnień w linii Mg II h i k
 • 04.06.2018 — Jaromir BARYLAK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Symulacje tła pochodzącego od luminescencji w przyrządzie Rotating Drum Spectrometer/SOLPEX
 • 21.05.2018 — Janusz SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Widma jonów Ca XV – Ca XIX otrzymane za pomocą przyrządu Diogeness, problemy ich redukcji i analizy
 • 07.05.2018 — Katarzyna MIKUŁA: Geometria chłodnych pętli rozbłyskowych
 • 16.04.2018 — Barbara SYLWESTER (ZFS CBK PAN, Wrocław): Emisja rentgenowska Słońca podczas minimum aktywności
 • 09.04.2018 — Maciej ZAPIÓR (Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov, Czechy): The last results of the prominence dynamics studies 
 • 26.03.2018 — Urszula BĄK-STĘŚLICKATemperatura wnęk koronalnych
 • 12.03.2018 — Żaneta SZAFORZSpektroskopia korony słonecznej z wykorzystaniem prawa Bragga
 • 05.03.2018 — Paweł RUDAWY: Dane obserwacyjne uzyskane podczas całkowitego zaćmienia Słońca w 2017
 • 19.02.2018 — Robert FALEWICZ: Głębokość wnikania elektronów nietermicznych a czasowe zmiany profilu linii Hα w rozbłyskach słonecznych
 • 22.01.2018 — Arun KUMAR AWASTHI (Department of Geophysics and Planetary Sciences, University of Science and Technology of China, Hefei, Chiny): Magnetic reconnection within the flux-rope during the precursor phase of a C1.1 flare
 • 15.01.2018 — Sylwester KOŁOMAŃSKIObszar ponadarkadowy w rozbłyskach
 • 08.01.2018 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Co "zobaczy" STIX?
 • 11.12.2017 — Marek STĘŚLICKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Najnowsze doniesienia o misji Proba-3
 • 20.11.2017 — Magdalena GRYCIUK (ZFS CBK PAN, Wrocław)Oczekiwane strumienie obserwowane za pomocą instrumentu STIX
 • 13.11.2017 — Paweł PREŚ: Rozbłyski na gwiazdach typu A
 • 06.11.2017 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Wyjątkowy rozbłysk klasy M3.7
 • 16.10.2017 — Michał TOMCZAK: Burze geomagnetyczne w Polsce
 • 09.10.2017 — Jaromir BARYLAK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Symulacje transmisji kolimatorów instrumentu STIX w Geant4