Seminarium ZHiFK

Seminarium heliofizyczne odbywa się obecnie w poniedziałki o godz. 12:00. Oto plan seminariów:

ROK AKADEMICKI 2019/20:

  • 04.11.2019 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Detektory GEM
  • 28.10.2019 — Małgorzata PIETRASAnaliza zmienności emisji rozbłysków słonecznych na podstawie obserwacji w linii widmowej Hα wodoru oraz w zakresie promieniowania rentgenowskiego
  • 07.10.2019 — Tomasz MROZEK: Katalog zatrzymanych erupcji — aktualizacja