Seminarium ZHiFK

Seminarium heliofizyczne odbywa się obecnie w poniedziałki o godz. 12:00. Oto plan seminariów:

ROK AKADEMICKI 2018/19:

  • 05.11.2018 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): The Focusing Optics X-ray Solar Imager (FOXSI)
  • 22.10.2018 — Anna KĘPA (ZFS CBK PAN, Wrocław): Rozkłady różniczkowej miary emisji otrzymane w oparciu o widma zmierzone spektrometrem RESIK
  • 15.10.2018 — Tomasz MROZEK: Katalog zatrzymanych erupcji
  • 08.10.2018 — Arkadiusz BERLICKIDrobnoskalowe pojaśnienia w atmosferze słonecznej obserwowane w zakresie ultrafioletowym