Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Mikuły

7 grudnia 2020 roku o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Mikuły "Modelowanie struktury i kinematyki pętli rozbłyskowych na podstawie obserwacji IRIS". Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia bez wcześniejszej rejestracji i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Odnośnik do wydarzenia: Publiczna obrona pracy doktorskiej

Do spotkania można dołączyć z poziomu przeglądarki internetowej (w zależności od używanego systemu operacyjnego, wymagana może być przeglądarka Chrome/Edge) lub aplikacji Microsoft Teams (dostępna wersja bezpłatna). Dostęp online do spotkania możliwy od godz. 10:00. Dla zapewnienia właściwego przebiegu obrony, spotkanie będzie moderowane. W celu ułatwienia moderacji, uczestnicy wydarzenia proszeni są o podanie swojego imienia i nazwiska podczas dołączania do spotkania. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

Streszczenie pracy:

Pętle rozbłyskowe są nierozdzielną częścią najbardziej energetycznych zjawisk w Układzie Słonecznym, jakimi są rozbłyski słoneczne. Pętle obserwowane są w trakcie fazy zanikowej rozbłysków, czyli po wydzieleniu największej ilości energii, i są one zakotwiczone w jego wstęgach.
Na obserwowanych obrazach są one widoczne w szerokim zakresie temperatur — od promieniowania rentgenowskiego (są to tzw. gorące pętle rozbłyskowe) do temperatury chłodnej plazmy chromosferycznej obserwowanej w przedziale ultrafioletowym i optycznym widma (tzw. chłodne pętle rozbłyskowe).
Od czasu odkrycia pętli rozbłyskowych zgromadzono dużą liczbę ich obserwacji m.in. spektroskopowych. W tego typu pętlach zachodzi duży spływ materii z ich szczytu w kierunku powierzchni. Taki przepływ plazmy uwidacznia się poprzez asymetrie linii widmowych — w zależności od tego, czy ma miejsce spływ lub wypływ materii asymetria jest w czerwonej, lub fioletowej części widma dla zjawisk obserwowanych na tarczy słonecznej. Analiza widmowa asymetrii linii lub jedynie samych przesunięć linii jest idealnym narzędziem, które umożliwia poznanie mechanizmów powodujących przepływy w atmosferze rozbłyskowej.
Pętle rozbłyskowe nie były zbyt często obserwowane w promieniowaniu ultrafioletowym ze względu na ograniczenia instrumentalne. Wiedza dotycząca chromosfery i warstwy przejściowej Słońca, widocznych w zakresie ultrafioletowym promieniowania elektromagnetycznego, opiera się przeważnie na obserwacjach prowadzonych przez teleskopy i inne instrumenty (np. spektrografy) umieszczone na pokładach satelitów kosmicznych. Jedną z najważniejszych naukowo misji słonecznych w ostatnich latach jest Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS), która monitoruje atmosferę Słońca w zakresie ultrafioletowym od 2013 roku. Obserwacje są prowadzone w wysokiej rozdzielczości widmowej, przestrzennej oraz czasowej. Instrumenty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby jednocześnie były tworzone obrazy i widma obszarów słonecznych. Dzięki takiej specyfikacji instrument jest idealny do szczegółowych badań chłodnych pętli rozbłyskowych, co było nieosiągalne przez wcześniejsze instrumenty mające niską rozdzielczość.
W poniższej pracy przedstawiono analizę obserwacji spektroskopowych oraz obrazów w zakresie ultrafioletowym widma z satelity IRIS chłodnych pętli rozbłyskowych na podstawie wybranego rozbłysku słonecznego z dnia 22 czerwca 2015 roku. Po raz pierwszy przebadano ewolucję przestrzenną i czasową chłodnych pętli rozbłyskowych w liniach z zakresu bliskiego i dalekiego ultrafioletu oraz ich geometrię na podstawie obrazów IRIS. Praca zawiera przykłady kilku przebadanych pętli w liniach Mg II h i k, Si IV oraz C II, a także modelowanie teoretycznych profili linii Mg II h. Dzięki badaniom pętli wraz z wyznaczeniem ruchu i prędkości plazmy, jak również ich rzeczywistego kształtu z widm i obrazów o wysokiej rozdzielczości, uzyskano lepszy obraz tych struktur i uzupełniono wiedzę na ich temat.

Treść pracy:

Recenzje:

Staże dla studentów w firmie McKinsey&Company

Wrocławski odział McKinsey&Company poszukuje studentów kierunków matematycznych i informatycznych, zainteresowanych pracą przy projektach analitycznych w międzynarodowym zespole. 

Jeśli chcesz wykorzystać w praktyce znajomość Pythona, SQL, czy Excela, mówisz płynnie po angielsku, analiza dużych zbiorów danych brzmi dla ciebie jak ciekawe wyzwanie, a przede wszystkim chcesz rozwinąć swoje umiejętności analityczne, zaaplikuj:

1. Analytics Intern – wymagana świetna znajomość Excela, przydadzą się też Python, Alteryx, SQL.
(https://www.mckinsey.com/careers/search-jobs/jobs/analyticsinternorpheus-43423)

2. Solution Delivery Analyst Intern – wymagany Excel, dużym plusem byłby SQL.
(https://www.mckinsey.com/careers/search-jobs/jobs/internsolutiondeliverydataanalystorpheus-43381)