Okołobiegunowa kometa C/2022 E3 (ZTF)

Kometa C/2022 E3 (ZTF) już przekracza granicę dostrzegalności gołym okiem. Mimo to nadal polecamy użycie lornetki do jej obserwacji. Dla chcących ją znaleźć zamieszczamy mapkę pokazującą w której części nieba będzie ja widać do połowy lutego. Jej położenie jest zaznaczone o północy każdego dnia. Dziś kometa jest jeszcze w okolicach gwiazdozbioru Herkulesa, ale już rączo przemieszcza się do Smoka. Najjaśniejsza powinna być na początku lutego.

Orientacja jej orbity powoduje, że tym razem jest ona widoczna w okolicach bieguna północnego. Dla obserwatorów europejskich oznacza to, że jest ona widoczna całą noc, co zdecydowanie ułatwia jej dostrzeżenie wszystkim miłośnikom niebiańskiego safari.

Publiczne obserwacje częściowego zaćmienia Słońca 25 X 2022 r.

Patial solar eclipse

Serdecznie dziękujemy wszystkim z Was, którzy zechcieli nas odwiedzić w dniu zaćmienia Słońca. Pogoda z początku nie była całkowicie sprzyjające, jednak później okazała się znakomita. Wraz z wrocławskim oddziałem PTMA spróbowaliśmy także dla Was zrealizować transmisję. Nie wszystko nam się technicznie udało, ale i tak cieszymy się że taki zapis powstał. Mozecie do niego sięgnąć pod tym adresem.