Inauguracja Roku Kopernikańskiego na Uniwersytecie Wrocławskim

10 lutego 2023 r. w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się inauguracja Roku Kopernikańskiego. 550 lat temu urodził się jeden z najbardziej wpływowych uczonych nowożytnych, Mikołaj Kopernik. Mogliśmy zobaczyć egzemplarz pierwszego wydania dzieła jego życia, De Revolutionibus. Spośród 12 egzemplarzy pierwszego wydania, jakie znajdują się w Polsce, Biblioteka UWr posiada dwa, w Ossolineum jest także jeden egzemplarz, stąd we Wrocławiu mamy w sumie aż trzy egzemplarze. Biblioteka zaprezentowała nie tylko samo dzieło Kopernika, ale także egzemplarze dzieł innych znakomitych astronomów, Ptolemeusza, Tychona de Brahe, Keplera, Heweliusza i Galileusza. Dzieła te, to jedne z najcenniejszych starodruków w zbiorach BUWr. Wystawie towarzyszył wykład o wpływie Kopernika na rozwój astronomii, poprowadzony przez dra Pawła Presia.

Na uroczystym otwarciu wydarzenia obecni dziś byli: Grażyna Piotrowicz, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWr, dr Dorota Sidorowicz-Mulak, wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińsskich we Wrocławiu, prof. Michał Tomczak, dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii UWr oraz kierownik Oddziału Starych Druków mgr Diana Codogni-Łańcucka.

Z inicjatywy dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii, prof. Michała Tomczaka, planujemy w trakcie Roku Kopernikańskiego także zorganizować publiczne czytanie De Revolutionibus. Będzie to wydarzenie precedensowe, gdyż po raz pierwszy zrealizujemy publiczne czytanie dzieła naukowego.

Autorem fotografii jest Paweł Piotrowski.