Ogłoszenia dla studentów

Ogłoszenia na dzień 18.12.2019 r.

Przypominam, iż we wtorek 07.01.2020, przeprowadzone zostaną zajęcia poniedziałkowe - zgodnie z obowiązującą organizacją roku akademickiego: https://uni.wroc.pl/organizacja-roku-akademickiego/


 

Ogłoszenia na dzień 23.10.2019 r.

Przypominam, że w następną środę, tj. 30.10.2019, przeprowadzone zostaną zajęcia piątkowe - zgodnie z obowiązującą organizacją roku akademickiego: https://uni.wroc.pl/organizacja-roku-akademickiego/


 

Ogłoszenia na dzień 24.09.2019 r.

Przypominam zgodnie z komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim, że zajęcia dydaktyczne zaczynają się 2 października 2019 r. (wtorek).


 Ogłoszenia na dzień 23.09.2019 r.

UWAGA I rok astronomii (studia licencjackie)

Przypominam, że studenci astronomii powinni zapisywać się w USOSie w zależności od wybranej ścieżki (A lub B) na ćwiczenia z przedmiotów Matematyka 1 lub Analiza matematyczna 1 do prowadzących:

  • Analiza matematyczna 1 - dr U. Bąk-Stęślicka lub dr E. Niemczura
  • Matematyka 1 - dr G. Michalska lub mgr K. Kotysz

Studenci, którzy potrzebują przepisać oceny proszeni są o zgłaszanie się z podaniem do mnie (Instytut Astronomiczny, Kopernika 11, budynek A, pok. 14), ponieważ muszę zaopiniować wniosek zaadresowany do Prodziekana dr hab., prof. UWr Andrzeja Frydryszaka. Po zaopiniowaniu podanie będzie przekazane przez sekretariat IA do Dziekanatu. Przepisania ocen można dokonać przez pierwsze dwa tygodnie semestru.


Ogłoszenia na dzień 20.09.2019 r.

Uroczysta immatrykulacja dla pierwszorocznych studentek i studentów odbędzie się 24 września o godz. 10.00 w Oratorium Marianum przy pl. Uniwersyteckim 1. Obecność obowiązkowa.

Tego samego dnia zapraszamy na godz. 12:00 na spotkania organizacyjne, podczas których studentki i studenci uzyskają podstawowe informacje na temat funkcjonowania na Wydziale, zapisów na zajęcia, zaliczeń itp.

Studentki i studenci kierunku Astronomia (I rok) spotkają się w sali 119 w budynku Wydziału Fizyki i Astronomii przy pl. Maksa Borna 9

Następnie, o godz. 14:00 odbędzie się szkolenie biblioteczne dla wszystkich studentów I roku w Bibliotece Wydziału Fizyki i Astronomii przy pl. Maksa Borna 9.

Kilka ważnych spraw organizacyjnych dla I roku

Zapisy na zajęcia będą możliwe poprzez system USOS w dniach 25 września (0:00) – 1 października 2019 (23:59). W późniejszym terminie, po uruchomieniu zajęć, zostaną Państwo poproszeni o potwierdzenie swoich wyborów poprzez tzw. podpięcie przedmiotów.

Informacja o obowiązkowym szkoleniu bhp i ppoż (link) oraz o zapisach na lektoraty z języków obcych (link) znajduje się na wydziałowej stronie internetowej w komunikatach.


Ogłoszenia na dzień 7.06.2019 r.

Przypominam, że uruchomione zostały ankiety studenckie w systemie USOS. Proszę o ich wypełnianie. Ankiety będą czynne do 30 czerwca.


Z-ca Dyr. ds. Dydaktycznych dr hab. R. Falewicz