Plany zajęć, obciążenia sal, semestr letni 2020/21

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora UWr wszystkie zajęcia wymienione w planach aktualnie odbywają się w formie ZDALNEJ

Oto obowiązujące w tym semestrze plany zajęć (w formacie PDF):
dla I roku studiów I stopnia (licencjackich),
dla II roku studiów I stopnia (licencjackich),
dla III roku studiów I stopnia (licencjackich),
dla I roku studiów II stopnia (magisterskich),
dla II roku studiów II stopnia (magisterskich).

Rezerwacje sal do prowadzenia zajęć zdalnych