Lokalne Bazy Danych

Lokalne bazy danych

Lokalne bazy danych zawierają informacje, które nie mogą być publikowane w pełnej postaci w czasopiśmie naukowym lub też nie są wcale publikowane w ten sposób, a jednocześnie mogą być użyteczne dla wielu badaczy. Obecnie udostępniamy cztery lokalne bazy danych:

Zakładka Katalog rentgenowskich wyrzutów plazmy

 

Baza danych zawiera katalog 368 rentgenowskich wyrzutów plazmy obserwowanych teleskopem SXT w ciągu pełnego okresu działalności japońskiego satelity rentgenowskiego YOHKOH. Strona tej bazy otwiera się w oddzielnym oknie.

Zakładka Zmienne w polu Keplera

 

Baza danych zawierająca katalog gwiazd zmiennych w polu obserwacji satelity Kepler a znalezionych w obserwacjach z pierwszych 17 miesięcy pracy północnej stacji projektu ASAS (ASAS-North). Znajdują się w niej informacje dla 947 gwiazd zmiennych lub podejrzanych o zmienność. Strona tej bazy danych otwiera się w oddzielnym oknie. Szczegółowy opis bazy danych można znaleźć w pracy: Pigulski i in., 2009, Acta Astronomica 59, 33.

Zakładka Gwiazdy zmienne OGLE-I

 

Baza danych zawierająca informacje na temat 2016 gwiazd zmiennych znalezionych w czterech polach projektu OGLE-I, MM1-A, MM1-B, MM7-A i MM7-B. Strona tej bazy danych otwiera się w oddzielnym oknie. Szczegółowy opis bazy danych można znaleźć w pracy: Pigulski i in., 2003, Acta Astronomica 53, 27.

Zakładka Ilustrowany Atlas Protuberancji

 

Baza danych zawiera zdjęcia różnych rodzajów protuberancji wykonane w filtrach Hα małym (Wrocław) i dużym (Białków) koronografem. Atlas zawiera zdjęcia pro tuberancji spokojnych (quiescent), eruptywnych (eruptive), aktywowanych (activated) i inneych (miscellaneous) oraz pętle porozbłyskowe (post flare loops). Strona tej bazy danych otwiera się w oddzielnym oknie.