Zaćmienie Słońca 10 VI 2021 r.

Jutro, 10 czerwca w południe, będziemy mogli zobaczyć na niebie ponownie częściowe zaćmienie Słońca. To pierwsze zaćmienie z dwóch w tym roku. To zaćmienie jest zaćmieniem obrączkowym, jednak w Polsce nie zobaczymy go takim, gdyż cień Księżyca zahaczy o Arktykę. Tam, na północy Grenlandii będzie je można podziwiać w pełni. W Polsce tarcza Księżyca przesłoni nie więcej jak 1/5 średnicy Słońca. Im bardziej na północ, tym zaćmienie będzie głębsze.

Momenty rozpoczęcia i zakończenia widowiska zależą nieco od miejsca obserwacji. Dla Polski jednak nie są to bardzo duże różnice. Najwcześniej zaćmienie rozpocznie się w Świnoujściu ok 11:38, zaś w okolicach Sejn skończy się niewiele po 14:00. Maksimum wypadnie około 12:47. Biorąc pod uwagę, że mamy teraz czas letni, praktycznie będzie to w samo południe.

Przypominamy, że patrzenie na tarczę Słońca jest niebezpieczne, i nie należy tego robić bez stosownego zabezpieczenia. Jeśli nie posiadacie specjalistycznych filtrów słonecznych w żadnym wypadku nie używajcie jakichkolwiek teleskopów i lornetek. Po prostu NIE. Filtry takie od jakiegoś czasu już można nabyć w Polsce, ale jeśli ich nie macie, to zapewne przed tym zaćmieniem nie zdążycie. Jeśli chcecie się przygotować, to kolejne zaćmienie widoczne w Polsce pojawi się 25 października przyszłego roku.

Akredytacja kierunku astronomia

Z przyjemnością informujemy, że prowadzony przez nasz Wydział kierunek studiów astronomia uzyskał ponownie pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. PKA potwierdziła, że kierunek spełnia wszystkie kryteria ustalone w rozporządzeniu Ministra i Szkolnictwa Wyższego, a proces kształcenia umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

W ocenie Komisji koncepcja elitarnych studiów, kształcących głównie przyszłych zawodowych astronomów realizowana w ścisłym powiązaniu z prowadzonymi w Jednostce badaniami naukowymi na światowym poziomie jest zgodna ze strategią i misją Uniwersytetu Wrocławskiego. Program studiów odzwierciedla zarówno potrzeby badawcze Jednostki jak i potrzeby społeczeństwa i gospodarki.

Kolejną ocenę programową kierunku astronomia będziemy przechodzić w roku akademickim 2026/27.