Krótki czas na kometę Leonard

Kometa Leonard jest już oficjalnie obiektem dostrzegalnym gołym okiem. Co prawda przejście progu 6 wielkości gwiazdowej to nadal nie są dobre wieści dla mieszczuchów, jednak przy prawdziwie ciemnym niebie sytuacja wygląda inaczej. Przed nami niestety dość krótki czas, ledwie do końca tygodnia, gdy będziemy mogli ją zobaczyć na niebie północnym. Potem szybko przejdzie na niebo południowe.

Zdjęcie które wam pokazujemy pochodzi z naszego obserwatorium w Białkowie, z nocy z 2 na 3 grudnia, gdy na niebie kometa była widziana blisko bardzo znanej gromady kulistej gwiazd M3. Jego autorem jest dr Moździerski. Jest to złożenie zdjęć wykonanych w filtrach B, V i R. W też możecie ją uwiecznić na dłuższych ekspozycjach nawet i telefonem komórkowym. Kometę dobrze widać nad ranem.

Trzeba przyznać, że widok był przedni!

Odszedł doc. dr hab. Jerzy Bem

doc. dr hab. Jerzy Bem

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18.11.2021 r. zmarł w wieku 84 lat emerytowany pracownik Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego doc. dr hab. Jerzy Bem.

Jerzy Bem studiował astronomię we Wrocławiu w latach 1954 – 1959. W roku 1959 obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. Antoniego Opolskiego, a zatytułowaną „Zastosowanie elektrometru Wulfa do fotometrii fotoelektrycznej gwiazd”. Pracę doktorską pt. "Wyznaczenie różnicy długości ASS Borowiec - Obserwatorium Astronomiczne UAM w Poznaniu", której promotorem był prof. Józef Witkowski, obronił w 1965 r. W tym samym roku został zatrudniony w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Po doktoracie doskonalił swój warsztat naukowy podczas stażu w Głównym Obserwatorium Astronomicznym Rosyjskiej Akademii Nauk w Pułkowie. Habilitację uzyskał w 1981 roku na podstawie rozprawy pt. "Wyznaczanie rektascensji gwiazd i fotoelektryczna rejestracja momentu przejścia". Był wieloletnim wykładowcą w IA UWr, specjalistą w zakresie mechaniki nieba. Wychował wiele pokoleń wrocławskich astronomów. Był promotorem sześciu prac magisterskich. Opublikował 17 prac naukowych, a w dziewięciu z nich był jedynym autorem. Aktywnie popularyzował astronomię, m.in. w ramach cyklu wykładów popularnonaukowych wygłaszanych w Instytucie Astronomicznym UWr.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako ekspert w swej dziedzinie nauki, ale także jako Człowiek o szerokich zainteresowaniach pozazawodowych oraz sympatyczny i dowcipny Kolega.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 26.11.2021 r. w Trzepowie koło Płocka.

Msza Święta w intencji Zmarłego odprawiona zostanie we Wrocławiu w dniu 29.12.2021 r. w kościele parafialnym pw. Św. Doroty.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego