Medal Uniwersytetu Wrocławskiego dla prof. Bogdana Rompolta

Miło nam poinformować, że Pan profesor Bogdan Rompolt, emerytowany pracownik naukowy naszego Instytutu, został w tym roku uhonorowany Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym medalem Uniwersytet honoruje osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju uczelni, oraz przysporzyły jej dobrego imienia.

Prof. Bogdan Rompolt miał kluczowy wpływ na powstanie nowoczesnego Obserwatorium UWr w Białkowie. Dzięki jego osobistym staraniom na wyposażeniu Obserwatorium znalazł się jeden z największych na świecie koronografów, instrumentów służących do obserwacji chromosfery i korony słonecznej poza bardzo rzadkimi całkowitymi zaćmieniami Słońca. Umiejętności obserwacyjne profesora Rompolta i jego badania nad dynamiką protuberancji słonecznych rozsławiły na świecie zarówno jego imię jak i imię naszej Uczelni. 

Uroczystość wręczenia Medalu odbyła się 3 października br. podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/23 w Auli Leopoldyńskiej.

Nagroda "Spiritus Movens DFN" dla naszego Instytutu

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że podczas wczorajszej inauguracji jubileuszowego XXV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki nasz Instytut otrzymał nagrodę „Spiritus Movens Dolnośląskiego Festiwalu Nauki” w kategorii „Instytucje” .

To ogromne wyróżnienie dla nas wszystkich. Nasz Instytut od początku wyróżniał się ilością proponowanych imprez i ogromnym zaangażowaniem ze strony pracowników. Za tym wysiłkiem stoją wszyscy pracownicy Instytutu. Ogromne gratulacje dla wszystkich zaangażowanych w tę formę popularyzacji nauki, a Wam, nasi goście, za wasz entuzjazm!