Przygotowania do uruchomienia projektu ROSIE

21 października 2021 roku w Obserwatorium Astronomicznym UWr w Białkowie przebywała grupa ekspertów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), dla której Uniwersytet Wrocławski oraz poznańska firma ITTI sp. z o.o. przygotowują system monitorowania emisji radiowej Słońca w pasmach 10.7 cm i 30 cm. System nosi wdzięczną nazwę "ROSIE" (różyczka), co można  rozwinąć jako: Radio Observations of the Solar Impulsive Emissions. Dzięki danym gromadzonym przez system ROSIE Unia Europejska uniezależni się od zewnętrznych źródeł kluczowych i szeroko wykorzystywanych wskaźników poziomu aktywność magnetycznej Słońca, która bezpośrednio wpływa na stan tak zwanej pogody kosmicznej (czyli parametry ośrodka międzyplanetarnego) oraz istotne zjawiska geofizyczne.

Pięciometrowy alt-azymutalny radioteleskop systemu ROSIE zostanie zainstalowany w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie, w pobliżu pawilonu Dużego Koronografu. Pomiary wykazały, że w otoczeniu Obserwatorium poziom zakłóceń elektromagnetycznych jest znikomo mały. Obserwacje strumieni oraz widm emisji radiowej Słońca w pasmach 1 GHz i 2.8 GHz będą wykonywane jednocześnie przez dwa niezależne systemy odbiorcze zainstalowane na jednej antenie, przy czym oba systemy będą działały z milisekundową czasową zdolnością rozdzielczą. W przyszłości system może zostać rozbudowany, aby umożliwić nieprzerwane obserwacje Słońca przez 24 godziny na dobę.

Zebrane dane obserwacyjne będą udostępniane w czasie rzeczywistym instytucjom unijnym Unii Europejskiej. agencjom rządowym państw-członków Unii Europejskiej, instytucjom badawczym a także będą powszechnie dostępne poprzez dedykowany portal WWW.  Dodatkowo dane z radioteleskopu będą prezentowane w czasie rzeczywistym na stanowisku "Radioastronomia" w sali "Eksploratorium" nowego Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie, przeznaczonym dla szeroko rozumianej edukacji młodzieży szkolnej.

Zdjęcie po lewej przedstawia uczestników rozmów na schodach przygotowującego się do otwarcia Centrum Edukacji Astronomicznej w Białkowie. Zdjęcie po prawej pokazuje to ściernisko, gdzie zostanie postawiony radioteleskop.