Seminarium ZHiFK

Seminarium heliofizyczne odbywa się obecnie w poniedziałki o godz. 12:00. Oto plan seminariów:

ROK AKADEMICKI 2019/20:

  • 03.02.2020 — Marek SIARKOWSKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Rozbłyski gwiazdowe obserwowane przez satelitę TESS
  • 20.01.2020 — Marek STĘŚLICKI (ZFS CBK PAN, Wrocław): Gorące i chłodne składniki wyrzutów koronalnych
  • 13.01.2020 — Krzysztof RADZISZEWSKI: Rola nietermicznych cząstek w rozbłyskach słonecznych
  • 09.12.2019 — Paweł PREŚ: Jak silne mogą być gwiazdowe CME?
  • 02.12.2019 — Anna KĘPA (ZFS CBK PAN, Wrocław): Zastosowanie metody ewolucji różnicowej do analizy widm rentgenowskich
  • 18.11.2019 — Michał TOMCZAK: CME z 23 lipca 2012 r. — "Carrington", który przeszedł bokiem
  • 04.11.2019 — Szymon GBUREK (ZFS CBK PAN, Wrocław): Detektory GEM
  • 28.10.2019 — Małgorzata PIETRASAnaliza zmienności emisji rozbłysków słonecznych na podstawie obserwacji w linii widmowej Hα wodoru oraz w zakresie promieniowania rentgenowskiego
  • 07.10.2019 — Tomasz MROZEK: Katalog zatrzymanych erupcji — aktualizacja