Seminarium ZAiAK

Seminarium astrofizyczne odbywa się obecnie w poniedziałki o godz. 10:30. Oto plan seminariów:

ROK AKADEMICKI 2019/20:

  • 09.03.2020 — Przemysław WALCZAKEwolucja obfitości pierwiastków chemicznych w układach podwójnych z transferem masy
  • 02.03.2020 — Gabriela MICHALSKAGwiazdy zmienne w gromadzie NGC 6611
  • 03.02.2020 — Przemysław MIKOŁAJCZYK: Gromady otwarte w obserwacjach satelity TESS
  • 20.01.2020 — Amadeusz MISZUDAKIC 10661783 —- zaćmieniowy układ podwójny z gwiazdą δ Scuti
  • 02.12.2019 — Tomasz RÓŻAŃSKIBadanie stratyfikacji pierwiastków w atmosferach gwiazd chemicznie osobliwych 3He
  • 25.11.2019 — Ewa NIEMCZURAγ CMa — gwiazda chemicznie osobliwa typu HgMn w obserwacjach BRITE i TESS
  • 18.11.2019 — Wojciech SZEWCZUK: Gwiazdy B obserwowane przez Keplera: raport z placu ,,budowy''
  • 28.10.2019 — Piotr KOŁACZEK-SZYMAŃSKI: Modelowanie układów podwójnych przy pomocy programu PHOEBE 2
  • 14.10.2019 — Dawid MOŹDZIERSKI: Asterosejsmologia zespołowa — aktualizacja wyników dla gromady NGC 6910 i kolejne cele 
  • 07.10.2019 — zebranie ZAiAK