Tu znajdują się różne informacje dotyczące prowadzonych przeze mnie zajęć


Podstawy Astronomii

Lista absolwentów PKO2

Jeśli nie jestem w domu,
można mnie znaleźć
w budynku głównym w pokoju 12
dr Paweł Preś

W innych przypadkach można kontaktować się ze mną na ten adres