where is my picture ? :() Wojciech Szewczuk
Instytut Astronomiczny
Uniwersytet Wrocławski
e-mail: szewczuk@astro.uni.wroc.pl

scientific interests: B-type main sequance pulsators, mode identification, seismic modelling, stellar rotation

Wojtek Szewczuk
szewczuk@astro.uni.wroc.pl