Konferencja meteorytowa

Przestrzeń międzyplanetarna wypełniona jest drobnymi obiektami takimi jak planetoidy i meteoroidy. Orbity niektórych z tych obiektów przecinają się z orbitą Ziemi co oznacza, że możliwe staje się zderzenie. Spotkanie Ziemi z dużą planetoidą było tematem niejednego filmu katastroficznego. Spadki mniejszych ciał nie są aż tak "widowiskowe", ale zdarzają się częściej i są okazją do lepszego poznania Układu Słonecznego. Jeśli mały skalny obiekt z przestrzeni międzyplanetarnej przetrwa przejście przez atmosferę Ziemi, to staje się meteorytem. Meteoryty to cenne, samo-dostarczające się próbki materii planetarnej, które można badać na Ziemi. Wiele meteorytów niesie informację o Układzie Słonecznym z czasów jego formowania. Informacji tej nie znajdziemy na Ziemi, gdzie procesy geologiczne dawno ją zatarły. Niektóre z meteorytów są fragmentami dużych obiektów planetarnych, jak Mars czy Księżyc. Takie meteoryty umożliwiają badania tych odległych światów bez konieczności wysyłania sond kosmicznych. Meteoryty są obiektem zainteresowań nie tylko naukowców. Dzięki swej niezwykłości te "kamienie z nieba" przyciągają każdego, kto interesuje się Kosmosem.
Tych wszystkich, który fascynuje świat meteorytów zapraszamy w dniach 27-28 czerwca 2014 do Wrocławia na VIII Konferencję Meteorytową. Konferencję organizuje Polskie Towarzystwo Meteorytowe i Politechnika Wrocławska.

Zanieczyszczenie światłem - konferencja i wykład popularnonaukowy

W dniach  16 - 18 maja 2014 roku we Wrocławiu odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem. Celem konferencji jest przybliżenie problemu zanieczyszczenia sztucznym światłem, który w Polsce jest jeszcze mało znany. Temat początkowo popularyzowany głównie przez środowisko astronomiczne, obecnie jest przedmiotem zainteresowania ze strony specjalistów wielu dziedzin. Jest to jeden z najbardziej interdyscyplinarnych tematów w nauce.

W trakcie konferencji poruszone zostaną problemy związane ze środowiskowymi, astronomicznymi i ekonomicznymi skutkami zanieczyszczenia światłem oraz zagadnienia dotyczące łagodzenia tych skutków przez odpowiednie rozwiązania w technice oświetleniowej, architekturze i urbanistyce. Rozwiązanie problemu zanieczyszczenia światłem polega na racjonalnym wykorzystywaniu oświetlania zewnętrznego uwzględniającym najnowszą wiedzę dotyczącą wpływu światła nocą na nasze otoczenie i nas samych. To zadanie wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Naszym celem jest, aby ta konferencja była dla naukowców zainteresowanych zanieczyszczeniem światłem miejscem spotkania, dyskusji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

Drugiego dnia konferencji, 17. maja (sobota) o godzinie 19:00 odbędzie się interdyscyplinarny, popularnonaukowy wykład otwarty, na który zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zanieczyszczeniem światłem. Wstęp wolny. Wykład nosi tytuł Opowieść o ciemnej stronie światła i będzie prowadzony przez trzy osoby: prof. Krystynę Skwarło-Sońtę z Uniwersytetu Warszawskiego, dra Sylwestra Kołomańskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Piotra Nawalkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Polaris OPP. Wykład odbędzie się w budynku instytutów fizyki UWr, pl. Maxa Borna 9, Sala 163.