Astronomia w Polsce

Astronomia w Polsce

Oto odnośniki do najważniejszych polskich instytucji i ośrodków astronomicznych:

Obserwatoria i instytuty astronomiczne:

Organizacje:

Planetaria:

Czasopisma o tematyce astronomicznej :

Inne :