Słońce "na żywo"

(prezentowane obrazy uaktualniane są raz na dobę)

W linii Hα wodoru
(zdjęcie wykonane w obserwatorium słonecznym Mauna Loa na Hawajach)
W dalekim ultafiolecie
tj. w liniach żelaza XX, XXIII (131 Å) 10 mln K
(zdjęcie wykonane za pomocą teleskopu AIA z pokładu satelity SDO)

Magnetogram
wykonany przez instrument HMI znajdujący się na pokładzie satelity SDO
W miękkim promieniowaniu rentgenowskim
zdjęcie wykonane za pomocą teleskopu XRT z pokładu satelity Hinode

Obraz Słońca w kontinuum zakresu widzialnego
wykonany przez instrument HMI znajdujący się na pokładzie satelity SDO

Rozmieszczenie oraz charakterystyka
obszarów aktywnych na widocznej tarczy Słońca

legenda

W dalekim ultafiolecie
tj. w linii żelaza XVIII (94 Å) 6.3 mln K
(zdjęcie wykonane za pomocą teleskopu AIA z pokładu satelity SDO)
W dalekim ultafiolecie
tj. w linii żelaza IX/X (171 Å) 1 mln K
(zdjęcie wykonane za pomocą teleskopu AIA z pokładu satelity SDO)
W białym świetle
Obraz wykonany za pomocą koronografu C2 znajdującego się na pokładzie satelity SOHO
W białym świetle
Obraz wykonany za pomocą koronografu C3 znajdującego się na pokładzie satelity SOHO

 

Filmy z ostatnich 4 dni (C2/SOHO, EIT171/SOHO oraz AIA/SDO)

Bieżące informacje o strumieniu rentgenowskim z satelitów GOES, czyli

Strumienie rentgenowskie

Filmy z teleskopu ultrafioletowego SUVI/GOES

Bieżące i prognozowane informacje o aktywności

geomagnetycznej magnetosfery ziemskiej

Aktywność zorzowa na Ziemi

Cykl słoneczny