Przejście Merkurego na tle tarczy Słońca 9 V 2016

W dniu 9 maja br. Instytut Astronomiczny UWr przeprowadził publiczną akcję obserwacyjną dość rzadkiego zjawiska jakim jest przejście Merkurego na tarczy Słońce (tak zwany tranzyt). Zjawisko rozpoczęło się o godzinie 13:12 naszego czasu i trwało aż do zachodu Słońca. Samo zejście Merkurego z tarczy słonecznej odbyło się już po zachodzie Słońca.

Zjawisko tranzytu, czyli przejścia na tle słonecznej tarczy występuje tylko dla dwóch planet krążących bliżej Słońca niż Ziemia, czyli Merkurego i Wenus. W przypadku Wenus jest ono dużo rzadsze niż dla Merkurego. Kolejny tranzyt Wenus widoczny w Polsce wystąpi dopiero w 2125 roku. Tranzyty Merkurego odbywają się kilkanaście razy w ciągu stulecia. Niewielki rozmiar tej planety powoduje jednak, że bez dobrego sprzętu optycznego nie da się dostrzec  planety na tle naszej gwiazdy. Same obserwacje Słońca są również bardzo niebezpieczne dla niedoświadczonych obserwatorów, dlatego zapraszamy do skorzystania z naszych instrumentów, których konstrukcja zapewnia całkowite bezpieczeństwo przy obserwacjach Słońca.

W ramach akcji obserwacyjnej pokazaliśmy zjawisko przy pomocy trzech naszych teleskopów, transmisję "na żywo" z innego obserwatorium w sali naszego Planetarium oraz dwa wykłady popularno-naukowe poświęcone temu zjawisku.