Zanieczyszczenie światłem - konferencja i wykład popularnonaukowy

W dniach  16 - 18 maja 2014 roku we Wrocławiu odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem. Celem konferencji jest przybliżenie problemu zanieczyszczenia sztucznym światłem, który w Polsce jest jeszcze mało znany. Temat początkowo popularyzowany głównie przez środowisko astronomiczne, obecnie jest przedmiotem zainteresowania ze strony specjalistów wielu dziedzin. Jest to jeden z najbardziej interdyscyplinarnych tematów w nauce.

W trakcie konferencji poruszone zostaną problemy związane ze środowiskowymi, astronomicznymi i ekonomicznymi skutkami zanieczyszczenia światłem oraz zagadnienia dotyczące łagodzenia tych skutków przez odpowiednie rozwiązania w technice oświetleniowej, architekturze i urbanistyce. Rozwiązanie problemu zanieczyszczenia światłem polega na racjonalnym wykorzystywaniu oświetlania zewnętrznego uwzględniającym najnowszą wiedzę dotyczącą wpływu światła nocą na nasze otoczenie i nas samych. To zadanie wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Naszym celem jest, aby ta konferencja była dla naukowców zainteresowanych zanieczyszczeniem światłem miejscem spotkania, dyskusji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

Drugiego dnia konferencji, 17. maja (sobota) o godzinie 19:00 odbędzie się interdyscyplinarny, popularnonaukowy wykład otwarty, na który zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zanieczyszczeniem światłem. Wstęp wolny. Wykład nosi tytuł Opowieść o ciemnej stronie światła i będzie prowadzony przez trzy osoby: prof. Krystynę Skwarło-Sońtę z Uniwersytetu Warszawskiego, dra Sylwestra Kołomańskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Piotra Nawalkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Polaris OPP. Wykład odbędzie się w budynku instytutów fizyki UWr, pl. Maxa Borna 9, Sala 163.