Jeszcze jedna planeta ?

planeta

Wobec rosnącej liczby odkryć obiektów z pasa Kuipera podobnych rozmiarami do Plutona, zdecydowano w roku 2004 o zmianie definicji planety, co sprawiło, że znamy ich obecnie osiem (Pluton ma obecnie status tzw. planety karłowatej). Pozostaje pytanie czy w Układzie Słonecznym może znajdować się jeszcze jedna planeta? Nie jest to wykluczone. Nie tak dawno obserwatorium mikrofalowe ALMA doniosło o podejrzeniu istnienia bardzo odległego obiektu związanego z naszym Układem. Niestety, żadne z takich doniesień jak dotąd nie potwierdziło się. Z obserwacji innych układów planetarnych wiemy jednak, że planety potrafią krązyć wokół swoich gwiazd na dużo większych odległościach niż odległość Neptuna od Słońca. 20 stycznia 2016 dwóch astronomów z Politechniki Kalifornijskiej (Caltech), Mike Brown i Konstantin Batygin, pokazało ciekawe wyniki symulacji, które wyjaśniają zaskakującą zbieżność orbit sześciu znanych obiektów z pasa Kuipera. Peryhelia orbit tych obiektów tworzą wyraźne zgrupowanie w przestrzeni. Jednym z możliwych wyjaśnień takiej sytuacji jest wpływ grawitacyjny obiektu o dość dużej masie, który krążyłby wokół Słońca na odległościach wyraźnie większych niż Pluton.

Autorzy tego doniesienia przeprowadzili wiele symulacji i doszli do wniosku, że taki obiekt powinien mieć masę od 5 do 15 mas Ziemi i poruszać się na odległościach od 200 do 1200 jednostek astronomicznych. Mocnego dowodu na jego istnienie jednak nie ma. Wbrew krzykliwym doniesieniom prasowym, nie można jeszcze mówić o odkryciu kolejnej planety. Aby uzyskać pewność, musielibyśmy odkryć ją bezpośrednio. Dzisiejsze możliwości obserwacyjne umożliwiają to, problemem jest jednak to, że obszar, w którym należałoby go szukać na niebie, jest bardzo duży. Jeśli planeta istnieje naprawdę, można być pewnym, że prędzej czy później komuś się to uda.

Oficjalne doniesienie na ten temat można przeczytać na stronie Caltech-u.