Polska przystępuje do ESO!

Logo ESO

Po wielu latach starań polskie środowisko astronomiczne może świętować sukces: przystępujemy oficjalnie do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej (dawniej Europejskie Obserwatorium Południowe, European Southern Observatory, ESO)!  Powstała w 1964 roku instytucja gromadzi obecnie 14 krajów (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wlk. Brytania i Włochy). Piętnastym krajem przystępującym do ESO jest Brazylia, której parlament musi jeszcze ratyfikować umowę akcesyjną. Polska będzie 16. członkiem ESO. ESO to jedna z największych instytucji astronomicznych, dysponująca obecnie budżetem w wysokości około 130 mln € rocznie. Do ESO należą największe i najlepiej wyposażone teleskopy i sieci teleskopów umieszczone w obserwatoriach na terytorium Chile: La Silla (z dwoma dużymi teleskopami, 3,6-m i 3,5-m NTT oraz wieloma mniejszymi),  Cerro Paranal (z czterema 8-m teleskopami VLT), i Llano Chajnantor (z siecią radioteleskopów ALMA). Jedno z największych przedsięwzięć ESO na najbliższe lata to zbudowanie na szczycie Cerro Amazones 39-m teleskopu E-ELT (European Extremely Large Telescope).

Przystąpienie do ESO oznacza dla polskich astronomów możliwość skorzystania z najlepszych na świecie instrumentów obserwacyjnych i realizacji programów badawczych, o których do niedawna mogli tylko pomarzyć.

W związku z tym 28 października 2014 r. odbędzie się uroczystość podpisania aktu przystąpienia Polski do ESO. Polską stronę reprezentować będzie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Lena Kolarska-Bobińska, a ESO — Dyrektor Generalny Tim de Zeeuw. Uroczystości podpisania wspomnianego aktu towarzyszyć będzie krótka sesja naukowo-informacyjna w Centrum Astronomicznym im. M.Kopernika w Warszawie (CAMK) pt. "ESO - Polska". Program tej sesji można znaleźć tutaj.