Zmarł prof. Eugene Parker

15 marca, w wieku 94 lat, odszedł prof. Eugene Parker, człowiek o istotnym wpływie na współczesna wiedzę o Słońcu oraz zjawiskach magnetycznych we Wszechświecie. Jeszcze za jego życia NASA uhonorowała go nadając jego imię misji Parker Solar Probe.

Prof. Parker najbardziej znany jest z opracowania fizycznie poprawnego modelu ciągłego odpływu materii słonecznej, zjawiska znanego dziś jako wiatr słoneczny. Przypuszczenie o istnieniu tego wiatru zostało sformułowane w początkach XX wieku przez geofizyków, jednak długo było traktowane jako nazbyt odważne. Sama praca Parkera napotkała opór ze strony recenzentów i została finalnie opublikowana jedynie dzięki osobistej decyzji Chandrasekhara. W kilka lat po tej publikacji zjawisko stałego odpływu cząstek od Słońca zostało potwierdzone przez sondę międzyplanetarną Mariner II.

Eugene Parker dokonał sporego wkładu w badania zależności pomiędzy plazmą a polem magnetycznym. Stworzył podstawy modelu dynama magnetycznego, fal uderzeniowych, rozpraszania promieniowania kosmicznego. Jego imię jest zachowane także w nazwach niektórych zjawisk, jak niestabilność Parkera, dotycząca zachowań galaktycznych pół magnetycznych, czy też w równaniu Parkera, opisującym ruch cząstek naładowanych w polu magnetycznym.