Misja TESS, następca teleskopu Kepler, wyniesiona na orbitę

Start misji TESS

Tuż po północy 19 kwietnia 2018 roku, rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę misję TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite. Misja ta jest następczynią powoli kończącej się misji Kepler, która dostarczyła nam wielu informacji na temat planet krążących wokół innych gwiazd (egzoplanet), a przy okazji danych fotometrycznych o bezprecedensowej dokładności dla dziesiątek tysięcy gwiazd. W odróżnieniu od poprzednika, misja TESS będzie dokonywała pomiarów jasności gwiazd na całym niebie. Głównym celem tych obserwacji będą gwiazdy późnych typów widmowych (G, K i M) jaśniejsze niż 12 magnitudo. W tej grupie znajduje się około 500 tysięcy gwiazd, w tym około 1000 pobliskich czerwonych karłów. O ile dzięki teleskopowi Kepler odkryliśmy prawie 4 tysiące egzoplanet, misja TESS powinna poszerzyć tę listę do około 20 tysięcy. Spodziewamy się, że wśród tej liczby znajdzie się przynajmniej kilkaset planet o rozmiarach podobnych do Ziemi, zaś około 20 z nich będzie leżało w obszarze ekosfery swojej macierzystej gwiazdy.

Misja TESS zostanie umieszczona na dość nietypowej orbicie wokółziemskiej, o wyraźnej eliptyczności i okresie równym połowie okresu orbitalnego Księżyca. Aby osiągnąć docelową orbitę, TESS ma dokonać bliskiego przelotu obok Księżyca. Okres orbitalny oraz orientacja tej orbity pozwoli na stabilne funkcjonowanie misji przez ponad 10 lat. Misja powinna rozpocząć obserwacje już za dwa miesiące. Do zbierania danych posłużą cztery szerokokątne kamery wyposażone w matryce CCD, każda o rozmiarze 16.8 milionów pikseli.

Podobnie, jak w przypadku misji Kepler, wrocławscy astronomowie biorą udział w Konsorcjum misji TESS, i będą analizować zebrane przez nią obserwacje.