Historia Astronomii

strona dotyczy tylko zajęć z SK


uwagi ogólne

osoby prowadząca: dr Sylwester Kołomański (2/3 semestru)

termin: czwartki godz. 15:00

konsultacje: poniedziałki 13:30-14:30, wtorki 16:00-17:00 (wersja stacjonarna) lub dowolny termin (email, czat na Teams) lub termin po umówieniu (wideokonsultacja na Teams)

warunki otrzymania zaliczenia:

 1. aktywny udział w zajęciach - poprawne przeprowadzenie zadań obserwacyjnych i przedstawienie wyników w formie prezentacji (szczegóły poniżej w "po co i jak?")
 2. obecność na zajęciach - obowiązkowa na spotkaniach poświęconych prezentowaniu wyników zadań obserwacyjnych

zadania obserwacyjne i proponowane metody ich przeprowadzenia

 1. Wyznaczenie współrzędnych równikowych Słońca (przebiegu ekliptyki, długości roku).
  Udostępniam pdf opisujący dwie możliwe metody, ale można zaproponować inne. W opisie znajdują się pytania, na które odpowiedzi należy podać w prezentacji przedstawiającej wyniki.
 2. Wyznaczenie podstawowych parametrów Słońca .
  Materiały pomocnicze:
  Udostępniam pdf opisujący jedną metodę. Oczywiście możliwe są własne metody. W podanej przeze mnie metodzie, pomiary dzielą się na pomiar średnicy kątowej Słońca i pomiar stałej słonecznej. Dla tych pomiarów podlinkowałem powyżej dwa dokumenty pomocnicze.
 3. Budowa zegara słonecznego
  Budowa zegara słonecznego (zegar z tarczą umieszczoną pionowo na ścianie jakiegoś budynku) – odpowiedni pdf z opisem znajduje się na powyżej. Najlepiej, żeby ściana była ustawiona mniej więcej w kierunku S (+/- 45 stopni). Da to większe pokrycie dnia przez wskazania zegara. W tym zadaniu oprócz przeprowadzenia odpowiednich obserwacji i obliczeń, należy zbudować zaprojektowany zegar i sprawdzić jego działanie w słoneczny dzień (sprawdzenie wskazań godziny dla minimum dwóch momentów czasu odległych o 2-3 godz.). Sam zegar nie musi być zrobiony z trwałych materiałów. Wystarczy kartonowa tarcza i wskazówka np. z wykałaczki.
 4. Wyznaczenie szerokości geograficznej. Wersja dzienna: patrz opis dla zegara słonecznego. Wersja nocna: z deklinacji gwiazd przechodzących przez zenit w miejscu obserwacji lub z odległości zenitalnej północnego bieguna nieba (szczegóły do samodzielnego opracowania).
 5. Wahadło Foucaulta (wyznaczenie okresu obrotu Ziemi i przyspieszenia grawitacyjnego). Należy zaprojektować metodę pomiaru tempa rotacji płaszczyzny wahań wahadła.

po co i jak?