Tworzenie stron internetowych (HTML, CSS, JavaScript)

(pracownia komputerowa)


uwagi ogólne

termin: poniedziałki, godzina 16:00

konsultacje: poniedziałki 13:30-14:30, wtorki 16:00-17:00 (wersja stacjonarna) lub dowolny termin (email, czat na Teams) lub termin po umówieniu (wideokonsultacja na Teams)

warunki otrzymania zaliczenia:

  1. aktywność na zajęciach - przygotowanie serwisu internetowego z wykorzystaniem HTML, CSS, JS (szczegóły będą podane później)
  2. obecność na zajęciach - w semestrze dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. Każda kolejna nieobecność musi być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim. Osoby mające więcej niż 2 nieobecności nieusprawiedliwione będą musiały je odpracować w sposób uzgodniony z prowadzącym zajęcia. W przypadku dużej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych decyzję o możliwości uzyskania zaliczenia podejmie zastępca dyr. do spraw dydaktycznych.

materiały do zajęć

prezentacja na temat tworzenia stron internetowych

podstawowy szablon HTML5

szablon HTML5 do treningu JS

zadanie treningowo-zaliczeniowe

pliki do tworzenia galerii zdjęć na skryptach JavaScript:

dodatkowe źródła

zaliczeniowy serwis internetowy

Wymagania odnośnie pracy zaliczeniowej "strona www jasność graniczna - instrukcja i raport obserwatora":

Prace niespełniające wymogów będą odesłane do poprawy (1 raz).

Dodatkowe uwagi:

Termin, sposób dostarczenia pracy, ocena: